Kognitiv mentor


Kognitiv mentor


Kognitiv forståelse

Kognitiv kan oversættes til tænkning/forståelse kognitiv behandling benytter man sig i høj grad af de muligheder, som ligger i af belyse, tale om det enkelste menneskes udfordringer.

Herunder er skitseret et par forskellige modeller omkring adfærd,arv & miljø og måden vi reagerer og handler.

og vores basale behov.

Alle vores behov skal være opfyldt..


 

Den kognitive diamant


Automattanke-følelse-reaktion-adfærd.

Modelen ’Den Kognitive diamant’ viser hvordan en tanke bliver til en følelse som skaber en reaktion der udløser en adfærd.


Ex:

Tanker sent om aften når han kommer sent hjem fra job: ”hmm… alle sover og jeg har ingen at tale med” >  han bliver trist og føler sig ensom > hans reaktion bliver at ”finde de gamle rødder”> og adfærd at ryge en joint med dem.


Sanser

Alt hvad vi oplever gennem vore sanser:

syn, høre, lugte, smage og føle.

Fra vi bliver født bliver vi bombarderet med millioner informationer, nogle gode andre mindre gode, nogle af disse bliver smidt væk med det samme andre gemmes på lagre i vores hjerne.Hvis du har haft dårlige oplevelser,traumer,svigt og overgreb i dit tidlige liv kan disse vækkes til live hvis de opstår igen og dermed ha' indflydelse på dit liv.

Arv og miljø spiller en stor rolle hvordan vi opfører os og handler.


Arv:Genetisk, hormoner og neurobiologi.


Miljø:Opdragelse,tilknytning,forældres tidlige død,omsorgssvigt og mobning.


Skemata:Grundliggende antagelser om os selv de kan både være negative og positive.


Leveregler: Dysfunktionelle personlige gennerelle regler der bygger ovenpå skemata som kan blive rigide-stive:

hvis / så / skal / bør, forstærkes gennem ros og straf. Kilde: Triocon Aps.

Vi oplever ikke virkeligheden som den er, men en model af virkeligheden / verden 


 

 

Maslows behovs pyramide.

"forstås fra bunden"

De fysiologiske behov:Søvn, mad, vand, varme, sex og hvile.


Behov for sikkerhed og tryghed:

Føle sig tryg både fysisk, psykisk,økonomi og 

bolig.


Sociale behov:

Venner,sammenhold,fællesskab og hører til.


Ego behov:

Anerkendelse,kærlighed,ros status og opmærksomhed.


Behov for selvrealisering:

Drømme, udfordringer,udvikling og sejre.